Seniorsamtaler

Det er ikke ualmindeligt, at seniorlivet varer 20-25 år og det er en livsfase med mange forandringer, som påvirker og ændrer stort set alt. Hverdagens vaner, relationer, kontakt til omverdenen, livsdrømme og muligheder – alt skal gentænkes på ny. Det er en stor proces og den kan være svær at stå alene med.

 

LEV HELE LIVET tilbyder seniorsamtaler i de livsforandrende faser.

Samtalerne giver dig indsigt i egne kompetencer. Ofte kan vi ikke se de muligheder, der ligger lige for. Det kan derfor være en god ide at opsøge en terapeut, som kan hjælpe dig med at finde de ressourcer, der skal til for at komme videre i tilværelsen.

LEV HELE LIVET tilbyder seniorsamtaler om mange forskellige temaer, bl.a.:

 

Overgangsfasen fra arbejdsliv til seniorliv.

”For mange kan det at ophøre med at arbejde føre til bekymringer og uro.  Hvordan er det at skulle undvære den anerkendelse jeg fik i mit arbejde fra kollegaer og chefen? Hvem skal jeg tale med, når jeg mangler de kollegiale relationer? Hvad skal jeg lave? Hvilke opgaver SKAL jeg løse? Og hvordan får jeg et spændende og indholdsrigt seniorliv?”

 

Sund kost og sundere livsstil

Måske er du blevet for tung og begynder at få smerter i dine knæ eller hofter. Måske holder du derfor op med at motionere og så kommer du ind i en negativ spiral. LEV HELE LIVET kan hjælpe dig tilbage på sporet, så du kommer i gang med vægttab og motion igen.

LEV HELE LIVET tilbyder sparring og vejledning til at ændre vægten, således at du lærer at holde vægten og hermed forebygger livsstilssygdomme og problemer med hofter og knæ.

 

Som pårørende

Hvis ens partner eller ægtefælle rammes af alvorlig sygdom, f.eks. demens, er man som regel udsat for et stort pres. Det at skulle passe en syg ægtefælle kan være utrolig belastende og stressende, og der kan være et stort behov for at tale med andre om situationen.

 

Når ægtefællen dør

At miste en man elsker er på mange måder forbundet med forandring og tab.

Det tager tid at finde sig selv i den nye rolle, da det at miste ofte er forbundet med identitetstab. Sorgen kan komme til udtryk på mange måder fx som vrede, lettelse, angst, uro, koncentrationsbesvær, skyld eller ensomhed. At tale med en terapeut med viden om sorg er ofte en god ide med henblik på at genfinde styrke og håb for fremtiden.

 

Når livsmodet svigter

LEV HELE LIVET tilbyder forløb, hvor du vil opleve, at du får en bedre forståelse for de grunde der er til dine reaktioner, og du får indsigt i dine ressourcer og de muligheder, du har for at udvikle dig til at være så at sige "direktør" i dit eget liv - på ny.

 

Accept af din situation

I LEV HELE LIVET lærer du accept af din situation, hvis du ikke er i stand til at ændre på denne. Dvs. du lærer at leve med problemer og livsomstændigheder, som ikke kan ændres. Fornemmelsen af selv at sidde ved "rorpinden" i sit eget liv, er en vigtig faktor i oplevelsen af at have et godt liv, og du lærer at "navigere i det farvand du befinder dig i".

Seniorsamtaler tilbydes i egen praksis på Frederiksberg og som hjemmebesøg. 

 

Download Flyer om LEV HELE LIVET her

KONTAKT Se mere HER